2006-01-30

Dags för ett nordiskt effektivseringsinitativ?

Det säger energikommissionären Andris Piebalgs, som gjort sig känd som en varm tillskyndare av energisparande, i ett tal. Genom dessa åtgärder skulle stora resurser som EUs invånare spenderar på energi kunna sparas och användas till mera angelägna saker. EU-potentialen på 20% motsvarar bortåt 550 miljarder kronor enligt grönbokens beräkningar vilka gjordes när oljepriset var c:a hälften av dagens!

 

Det är kanske dags för ett nordiskt initiativ? I Danmark har man beslutat, tvärs över partigränserna, att gå längre ifråga om effektivisering än vad EU kräver. Sverige skall inom två månader presentera en proposition, strax före FSEs kongress. Ministern kan ju ge oss ett glatt budskap genom att satsa på samma strategi som våra grannar i söder.


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved