Välkommen till EnergiRådgivarna

EnergiRådgivarna verkar för ett globalt hållbart energisystem med effektiv energianvändning och förnybar energi. Vi vägleder hushåll och företag till ett hållbart energitänk med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Vi påverkar det nationella målarbetet bland annat genom att svara på remisser.

Som medlem i EnergiRådgivarna ingår du i ett nätverk som besitter en enorm kompetens och får tillgång till alla de aktiviteter som föreningen anordnar!

Läs mer om oss och vår vision här

månadens krönika ny 2016 

Här är de lönsamma åtgärderna som missas

Elinstallationer är på rätt väg med minskat el- och effektbehov, men på VVS-sidan finns mycket kvar att göra. Potentialen är stor för minskade VVC-förluster – tomgångsförluster – och VVS kan därför bli framtidens energieffektiviseringsbransch.

Läs Roland Jonssons krönika i VVS-forum i mars 2019.

EnergiRådgivarnas styrelse medverkar i tidningen VVS-Forum med en krönika om energieffektivisering i varje nummer.

Läs mer här

Sagt och gjort


2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2018-05-14
Remissvar om förslag till ändring i Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd
Läs mer

2018-05-14
Remissvar om förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader
Läs mer

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Nyheter om energieffektivisering


2019-03-19
Se seminariet ”Visualisering av mervärden av energieffektivisering i småhus”
Läs mer

2019-02-28
Visualisering av mervärden av energieffektivisering i småhus tema för BeSmå-seminarium
Läs mer

2019-02-17
Förnybar energi i fokus på temadagar i Katrineholm
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Kontakt

S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm


E-post info@energiradgivarna.com


 

© 2011 All right reserved