2006-01-17

Lotta Bångens svar på f d Kd-ledaren Alf Svenssons artikel.

Fullversion / Effektivisering bättre
än dyrbar energilösning


Varken vindkraften eller sparandet räcker för att trygga en framtida energi. Kärnkraften behövs, skrev förre kd-ledaren Alf Svensson på Brännpunkt den 11/1. Svensson får energieffektivisering att framstå som ointressant och onödigt. Potentialen för effektivisering av elanvändningen beräknas uppgå till 25TWh av de 145 som Sverige använder varje år, skriver Lotta Bångens, ordförande i Föreningen Sveriges Energirådgivare.

Varken vindkraften eller sparande räcker för att trygga framtida energi. menar Alf Svensson. Syftet tycks vara att polemisera kring de politiska överenskommelserna kring energin, och kanske också för att visa sin omsorg om svensk industri.

Vi lägger oss inte i politiken. Men vi tycker att det är synd om effektivare energianvändning kommer att göras till en tvistefråga.

Med effektivare energianvändning menar vi samma ”nytta” till en lägre (energi)insats. Vi får t ex lika mycket ljus (samma nytta) ur en lågenergilampa på 11 W som ur en glödlampa på 60 W.

Förra året publicerade EU en ”Grönbok” för effektivare energianvändning där man konstaterar att den lönsamma potentialen i Europa är minst 20% vilket motsvarar Tysklands och Finlands sammanlagda energianvändning. EU vill därför öka takten i energieffektiviseringen.

I danska folketinget har man antagit utmaningen och gjort en tvärpolitisk överenskommelse (95 % av rösterna) om att Danmark skall gå längre ifråga om effektivisering än vad som krävs i EU. Vi tycker att den inställningen är viktig. Om man inte sparar tillräckligt borde det vara en huvudfråga att bli bättre på det området och inte ett argument för att flytta fokus till andra energifrågor.

Räknat på Sverige är potentialen för effektivisering av elanvändningen ca 25 TWh (av de ca 145 vi använder varje år). Detta till en kostnad som är en bråkdel av vad det skulle kosta att bygga motsvarande ny kraft! Industrins bästa kraftresurs är alltså att vi driver på effektiviseringen.

Vi skall väl ändå inte slösa mera bara för att vi inte förstår att spara så mycket som är direkt lönsamt för oss?

Ifråga om sparandet vill vi tillägga att det är just effektiviseringen som är grunden till vårt välstånd. OECD/IEA har visat att om vi inte varit så bra som vi varit ifråga om effektivisering så skulle vi idag behövt använda 50% mera energi än vi gör. Och om vi gjort det skulle vi helt enkelt varit fattigare. Så visst har vi varit duktiga på att spara men tyvärr ännu duktigare på att slösa bort det vi sparat.

Och Svenssons argument om kraftbrist är ännu märkligare. Kraftbristen botas bäst och billigast med effektivare (flexibel) energianvändning enligt Svenska Kraftnät i deras rapport från 2005. Kyrkan har inom sitt samarbete ”Etik och Energi” uppmärksammat denna möjlighet och erbjudit sig att minska sin användning vid kritiska situationer, när och om de uppstår. Det är ofantligt mycket billigare än att bygga nya kraftstationer.

Beträffande vindkraften så är det inte den enda resursen för ny tillförsel. Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, har visat att man kan ersätta både kärnkraft och olja med uthållig energi , d.v.s. förnybar energi och effektivisering.

Så vore inte det bästa att vi samlade alla krafter (politiska och andra) för att skapa ett uthålligt energisystem som inte anstränger de ändliga resurserna?

Lotta Bångens
Ordförande i Föreningen Sveriges Energirådgivare


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved