2019-05-07

EnergiRådgivarna protesterar mot minskade anslag från Energimyndigheten

Energimyndighetens beslut att minska anslagen till kommunala energirådgivarna (EKR) är både felaktigt och ytterst beklagligt. Det skriver EnergiRådgivarna i ett brev till regeringen och finansminister Magdalena Andersson med anledning av att redan beslutade medel dras in under 2019.

Fredagen den 15 mars, samma dag som närmare 1,5 miljoner människor i 123 länder demonstrerade för klimatet, meddelade Energimyndigheten att man drar ner anslagen för kommunala energirådgivarna (EKR) – pengar som avsatts under 2018 men inte utnyttjats försvinner och löften om anslag för utökad verksamhet under 2019 dras in. Anledningen är neddragningar för energi- och klimatrådgivning i regeringens vårbudget.

 

För många kommuner innebär beskedet om indragningar i stödet till energi- och klimatrådgivning stora problem med att fullfölja sina uppdrag. Planerade insatser för att minska klimatpåverkan måste på vissa håll avbrytas eller ställas in. Ett exempel är Gotland där beskedet från Energimyndigheten innebär ett stort avbräck i satsningen på en färdplan för Gotland som pilot i en hållbar energiomställning. Detta påpekar Region Gotland i ett brev till Näringsdepartementet där man kräver att regeringen kompenserar för det indragna stödet från Energimyndigheten.

 

I brevet från EnergiRådgivarna skriver ordförande Peter Karlsson bland annat: ”Huvudsakligen är beslutet problematiskt för att energi- och klimatfrågor aldrig har varit mer aktuella, inte bara i Sverige utan såsom den 15 mars visade, globalt. Det är också problematiskt därför att behovet av opartisk rådgivning ökar. Detta främst för att intresset för klimatsmarta lösningar ökar, och därmed också klimat-mindre-smarta-men-vinstdrivande-lösningar ökar på marknaden”.

 

Läs EnergiRådgivarnas brev till regeringen här

Läs Region Gotlands brev till Näringsdepartement här


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved