2016-11-29

”Energieffektivisering med 50 procent till 2030”

Regeringen, moderaterna, centern och kristdemokraterna, som i juni slöt en energiöverenskommelse, har nu enats om ett mål för energieffektivisering till 2030. Målet är 50 procents lägre energiintensitet, mätt som mängd tillförd energi i relation till Sveriges BNP, jämfört med år 2005.

Energimyndigheten ska ges i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering, som alltså inte fastställs av riksdagen.

Ett lyckat arbete med energieffektivisering stärker Sveriges konkurrenskraft, minskar miljöpåverkan och skapar många nyttor i samhället, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.

Länk här till regeringens pressmeddelande om överenskommelsen

Hans Nilsson, ordförande i Energieffektiviseringsföretagen, EEF, kommenterar överenskommelsen så här:

– Det nya svenska målet är en klar ambitionshöjning i förhållande till vad som tidigare gällt och det är glädjande att det finns politiskt samförstånd över blockgränserna för att göra målet till verklighet.

– För oss alla som arbetar med att realisera de enorma potentialer till effektivare användning som finns på marknaden, men som inte tillräckligt uppmärksammats och utnyttjats är det nya målet en bekräftelse och uppmaning. Målsättningar är bara början – mål är till för att överträffas, framhåller EEF.

 


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved