2016-09-29

Investeringsstöd till nya hyresrätter och studentbostäder

Regeringen presenterade i dag ett riktat investeringsstöd på drygt 11 miljarder kronor för 2016-2019 som ska gå till byggandet av hyresrätter och studentbostäder. Stödet förväntas göra det möjligt att bygga fler små, klimatsmarta hyresrätter med ”rimliga” hyror.

–Investeringsstöden är en del av den långa listan med åtgärder som regeringen lägger för att få en helhetslösning på bostadsbristen, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

De bostäder och byggnader som anordnas med investeringsstöd ska vara mer energieffektiva än vad som gäller för övrig nyproduktion enligt Boverkets byggregler.

Stödet delas upp i två delar, ett retroaktivt och ett framåtsyftande. Den ena förordningen gäller stöd för bostäder som byggs från och med den 1 januari 2017. Den andra förordningen gäller de som påbörjats tidigast 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017.

Länk här till pressmeddelandet om det nya investeringsstödet


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-09-10
Seminarium för och om Energi- och klimatrådgivningen i Sverige
Läs mer

2019-08-21
Energikontor Norr nominerar Lars Andrén till europeiskt hållbarhetspris
Läs mer

2019-08-21
Seminarium om forskningsprojektet Bo och leva energieffektivt
Läs mer

© 2011 All right reserved