2016-05-16

Frukostmöte om solceller 8 juni i Jönköping

Lars Andrén, välkänd kunskapsprofil inom solcellsbranschen, kommer till vårt frukostseminarium hos Energicentrum A6 i Jönköping den 8 juni! Välkommen att delta, antingen på plats eller på webben.

Solel och solvärme är inte längre förbehållet några få entusiaster. Tekniken har utvecklats och blivit billigare under de senaste tio åren och nya affärs­modeller såväl lokalt som nationellt kommer sannolikt att växa fram.
Omställningsarbetet mot en hållbar energiförsörjning i Sverige innebär bland annat att den mikroproducerade solelen kan bryta upp nuvarande energimarknadssystem.
Även som värmekälla i våra bostäder kommer solenergin att öka i betydelse. Detta kommer vi att diskutera och vi fördjupar oss även i solels- och solvärmetekniken.

Tid och plats: Frukost serveras från kl 08:00 hos Energicentrum A6, Kompanigatan 4 (kasernområdet) i Jönköping

Program:

08:30 Solenergin kommer starkt nu även i Sverige. Lars Andrén, Drivkraft

09:15 HSB:s Energiavtal och Goda exempel, Mikael Kilén, enhetschef Energitjäsnter, HSB Förvaltning Gota.

10:00 Avslutning.

Läs mer här


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved