2016-05-03

Sverige antar ”Belysningsutmaningen”

Energimyndigheten har fått i uppdrag från regeringen att göra en nationell kraftsamling inom belysningsområdet – som en del av Sveriges medverkan i det globala initiativet Global Lighting Challenge (GLC). Med effektiva belysningslösningar går det att behålla och till och med sänka elanvändningen och samtidigt öka användningen av belysning globalt.

Tio miljarder energieffektiva lampor av hög kvalitet ska nå ut på den internationella marknaden inom kort. Det är det gemensamma målet för den globala klimatsatsningen Global Lighting Challenge (GLC). Sverige antar Belysningsutmaningen med siktet inställt på att öka andelen energieffektiva belysningslösningar i samhället.

– Med dagens lampor och system kan vi halvera elanvändningen för belysning i Sverige. Vi ska därför höja kunskapsnivån och underlätta övergången till energieffektivare belysning för enskilda aktörer, säger Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten.

– Vi kommer att inleda en fördjupad dialog med företag, regioner, kommuner, organisationer och statliga aktörer för att uppmuntra till deltagande i Belysningsutmaningen, säger Carl-Martin Johborg, projektledare för utmaningen.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved