2015-10-06

Energismart - om potentialen i energieffektivisering

Energimyndigheten arrangerar konferensen Energismart den 4 november på Nalen i Stockholm. Temat för årets konferens är potentialen i energieffektivisering.

Konferensen vänder sig till dem som arbetar med energieffektivisering på lokal, regional och nationell nivå.

Under konferensen diskuteras många av de fördelar energieffektivisering medför, med särskilt fokus på de ekologiska och sociala samhällsvinsterna.

Medverkar gör bland andra energiminister Ibrahim Baylan, talare från EU-kommissionen, IEA, oberoende miljöorganisationer, representanter från näringslivet och Energimyndigheten.

Länk här till programmet


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved