2015-10-06

Energismart - om potentialen i energieffektivisering

Energimyndigheten arrangerar konferensen Energismart den 4 november på Nalen i Stockholm. Temat för årets konferens är potentialen i energieffektivisering.

Konferensen vänder sig till dem som arbetar med energieffektivisering på lokal, regional och nationell nivå.

Under konferensen diskuteras många av de fördelar energieffektivisering medför, med särskilt fokus på de ekologiska och sociala samhällsvinsterna.

Medverkar gör bland andra energiminister Ibrahim Baylan, talare från EU-kommissionen, IEA, oberoende miljöorganisationer, representanter från näringslivet och Energimyndigheten.

Länk här till programmet


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved