2015-09-08

Remissvar om kommunala energi- och klimatrådgivningen

Föreningen EnergiRådgivarna har många kommunala energi- och klimatrådgivare bland sina medlemmar och har därför noggrant analyserat det förslag till förändringar som Energimyndigheten lämnat angående den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Läs hela remissvaret här.

Här är några av de synpunkter som EnergiRådgivarna bidrar med:

– Energirådgivningen bör i ökad utsträckning än vad som finns möjlighet till idag ge stöd till bostadsrättsföreningar, företag och villaägare i samband med genomförande av åtgärder. Många saknar kunskap om hur energikrav ska formuleras och åtgärder följas upp, vilket i vissa fall leder till att inget görs och i andra fall till att den förväntade energieffektiviseringen uteblir.

– Vi anser att det är viktigt att poängtera att beteendefrågan är oerhört viktig inom rådgivningen. Det är stort fokus på teknisk utrustning och installationer, men energirådgivarna bör prata mer om hur man genom ändrat beteende kan påverka energianvändningen. Här ser vi ett behov både avseende energi i byggnader, - köp och hantering av mat samt ändrat beteende för transporter.

– Ett stort problem är att det är hög personalomsättning inom EKR vilket beror på ett flertal saker. Ett av de viktigaste skälen är att det inte finns så stora karriärmöjligheter för en energi- och klimatrådgivare förutom att sluta inom EKR och ta en annan tjänst. Ett sätt att möjliggöra en karriärutveckling skulle vara att erbjuda rådgivarna utbildning av energideklarationer och OVK. Dessa skulle kunna användas som ett bra verktyg inom rådgivningen. Att kunna använda resultaten från en energideklaration och en OVK kräver kompetens och erfarenhet. Även utbildning inom områdena klimatsmart mat- transporter – och hälsa ser vi som områden där utveckling kan sporra fler att stanna längre i rådgivarrollen. Rådgivarna bör beredas möjlighet genom någon form av certifiering som ett steg i karriären för att driva fram effektivare energianvändning. EnergiRådgivarna skulle kunna vara delaktiga i framtagningen av en sådan certifiering.

– Det är positivt att EM vill utöka kontrollen av det som utförs för energirådgivningspengarna så att de kommer till nytta där det är tänkt. Det kan dock vara negativt med för stark styrning från Energimyndigheten då det finns en risk att rådgivningens breda arbete förloras. Både på grund av att målgruppsinriktningen blir väldigt styrd och på grund av att EKR inte längre har kombinationstjänster med andra arbetsuppgifter. Positivt vore att istället ha styrning i form av exempelvis regionala projekt, där EKR nationellt eller i regionen under en period gör en gemensam satsning med marknadsföring i alla kommuner med hjälp av Energimyndigheten.


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved