2015-09-07

Studie från IVA om tekniker för lagring av el

Marknaden för att lagra el mer än fördubblas till 2020, skriver IVA på sin hemsida. Batterier får en allt större betydelse, men pumpvattenkraft dominerar alltjämt. Nyligen presenterade IVAs projekt Vägval el en kunskapsstudie om energilagring.

Behovet att lagra el förväntas öka rejält de kommande åren. I takt med att mer el produceras från väderberoende kraftslag som sol och vind, ökar behovet att jämna ut toppar och dalar i elsystemet. I studien Energilagring – Teknik för lagring av el beskrivs sju olika lagringstekniker och hur marknaden kan utvecklas till 2030.

–  Den teknik som utvecklas snabbast idag är batterier. Men den globala marknaden för lagring av el domineras av pumpvattenkraft, sade Anna Nordling, redaktör för rapporten och en av deltagarna i projektet Vägval el.


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved