2015-02-05

Tyska energiscouter fixar läckage för miljoner

Med hjälp av totalt 40 energiscouter har det tyska företaget EBM-Papst åtgärdat över 500 energiläckage och sparat 640 000 euro i minskade energikostnader.

Projektet med energiscouter började år 2010 och sedan dess har tyska skolungdomar deltagit i projektet som har haft för avsikt att öka medvetenheten kring energi- och miljöfrågor. Utrustade med tryckluftsläckagedetektorer, energikostnadsmätare, IR-termometrar, värmekameror, laptops och arbetsvagnar med verktyg och utrustning, har ungdomarna i projektet identifierat och åtgärdat bland annat tryckluftsläckage och värmeläckage.

”The Association of German Chambers of Commerce and Industry”, (DIHK), har antagit ett utbildningsprogram för energiscouter, där totalt 23 energiscouter utbildas under våren.

Läs mer om projektet på EBM-Papst här.

Se video om projektet här


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved