2014-11-26

Energikartläggning, nya föreskrifter klara

Nu har Energimyndigheten beslutat om föreskrifter till lagen om energikartläggning i stora företag. Föreskrifterna reglerar bland annat vem som får utföra en energikartläggning, hur energikartläggningen ska gå till och vad den ska innehålla.


Energimyndigheten planerar att genomföra den nya lagen som en process i tre steg:
1. Det första steget innebär att företag senast den 5 december 2015 ska ha rapporterat om verksamheten omfattas av lagen och vilka delar av verksamheten som ska energikartläggas.

2. Därefter ska företagen i ett andra steg rapportera att de kontrakterat certifierad energikartläggare och att alla relevanta underlag för att planera och genomföra energikartläggningen har tagits fram.

3. När det är gjort ska företagen i ett tredje steg rapportera in själva energikartläggningen till Energimyndigheten

Länk här till Energimyndighetens informationssida om energikartläggningar i stora företag.

 

Webinarium om energikartläggning

EnergiRådgivarna ordnar ett webinarium onsdagen den 3 dec kl. 15.30-16.00 om de nya kraven angående energikartläggning i stora företag.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-09-10
Seminarium för och om Energi- och klimatrådgivningen i Sverige
Läs mer

2019-08-21
Energikontor Norr nominerar Lars Andrén till europeiskt hållbarhetspris
Läs mer

2019-08-21
Seminarium om forskningsprojektet Bo och leva energieffektivt
Läs mer

© 2011 All right reserved