2014-10-31

Föreskrifterna för energikartläggning i stora företag försenade

Föreskrifterna för energikartläggningarna i stora företag försenas och kommer inte förrän i slutet av november.

Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag ikraft. Lagen är en direkt effekt av artikel 8 i Energieffektiviseringsdirektivet. Den nya lagstiftningen ställer krav på att alla stora företag senast den 5 december 2015 ska göra en energikartläggning i enlighet med lagens krav.

Men Energimyndigheten informerar nu på sin hemsida att föreskrifterna kan komma att förändras, sannolikt pga den kritik som kommit från bland andra VVS Företagen, SKL och Sabo:

”Ett förslag på föreskrifter skickades ut till ett flertal remissinstanser innan sommaren. Energimyndigheten håller nu på att slutföra sammanställningen av alla remissvar. Remissammanställningen kommer att publiceras på Energimyndighetens hemsida i slutet av november då beslut tas om föreskrift.

Energimyndigheten har i arbetet med föreskrifterna haft kontakt med Sveriges kommuner och landsting (SKL), Svenskt Näringsliv och till dem anknutna organisationer samt Swedac och SweTic.”

 

Den som vill ha löpande information om lagen om energikartläggning kan prenumerera på Energimyndighetens nyhetsbrev.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved