2014-10-21

Mer pengar till bättre arbetsmiljö och energieffektivisering i skolan

Regeringen har för avsikt att i budgetpropositionen för 2015 lämna förslag om att inrätta ett statsbidrag för medfinansiering av investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna läromiljöer, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen att 100 miljoner kronor avsätts för 2015 och beräknar 300 miljoner kronor per år för 2016-2018. Totalt omfattar satsningen därmed 1 miljard kronor under 2015-2018.

Dålig ventilation och lokaler dåligt anpassade för modern pedagogik skapar trötta elever och sämre resultat. Därför investerar vi i skolrenoveringar. Alla elever och lärare ska ha en bra arbetsmiljö i moderna lokaler, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

 

– Skolan ska vara ett föredöme i klimatfrågan och självklart ha energieffektiva lokaler. Regeringen satsar nu på att modernisera skollokalerna så att de främjar trygghet och lärande. Lokalerna ska vara bullerdämpande, ha god ventilation och vara tillgängliga för elever och personal med funktionsnedsättning, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

 

Regeringen har för avsikt att ge Boverket, i samverkan med Skolverket och Energimyndigheten, i uppdrag att fördela ett statsbidrag för medfinansiering av investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna läromiljöer.

 


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved