2014-03-11

Lär dig mer om bra belysning!

Tekniska Högskolan i Jönköping och Campus Värnamo erbjuder, med start i mars 2014, kompetensutveckling inom området energieffektiv, god belysning särskilt riktad till yrkesverksamma i bygg-, fastighets- och konsultbranscherna.

Mål med kursen

  • Öka kunskapen om funktion, belysningskvalitet, energieffektivisering och ekonomi
  • Öka förståelsen och samverkan mellan aktörerna i bygg- och fastighetsbranschen
  • Öka takten i övergången till ny teknik, för mer energieffektiva och hälsobefrämjande belysningslösningar

Målgrupp och upplägg av kursen
Kursen erbjuds till beställare, byggherrar, projektledare, arkitekter, elkonsulter, elinstallatörer med flera. Olika yrkeskategorier deltar i samma kurs. Kursen pågår ca 6 månader och omfattar träffar vid 3 tillfällen samt eget arbete däremellan.

Kurstillfällen i Värnamo: 25-26 mars, 15-16 maj och 17-18 september.
Efter avslutad och godkänd kurs erhålls betyg med högskolepoäng (6 Hp) alternativt kursintyg.

Kurskostnad
9 900 kr + moms. (Ord pris 16 900 kr + moms) Kostnad för litteratur, resor och boende tillkommer.

Max 2 personer från varje företag erbjuds plats i första kursomgången som genomförs till reducerat pris tack vare delfinansiering av Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik. Totala antalet platser är begränsat till 20 personer.
Eftersom kursens mål är att bidra till ökad samverkan mellan olika aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen så kommer platserna fördelas mellan olika yrkesroller för att få en så bred grupp som möjligt.
Kursen kommer att utvärderas kontinuerligt för att på bästa sätt motsvara branschernas kompetensbehov inom belysningsområdet.

Mer info och anmälan http://www.campus.varnamo.se/utbildningar/uppdragsutbildningar/energieffektiv-god-belysning.html


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved