2013-11-25

IMD kritiseras från många håll

EU:s Energieffektiviseringsdirektiv, EED, förespråkar individuell mätning och debitering, IMD, av värmeförbrukning i bostäder. Även om det skulle kunna innebära energibesparingar är det många som kritiserar IMD och Näringsdepartementet ska nu ha fått i uppdrag att komma med nya förslag.

SABO skriver: De svenska politikerna har tagit till sig den massiva kritiken som har kommit framförallt från SABO angående förslaget att IMD av värme ska bli obligatoriskt vid nybyggnation och större renoveringar. Därför har de gett Näringsdepartementet i uppdrag att försöka hitta en alternativ lösning till de förslag som har presenterats.

SABO förde fram i remissvaret till EED att Boverket skulle få i uppdrag att avgöra när det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och proportionerligt i förhållande till möjliga energibesparingar att införa IMD av värme. Alternativt att man precis som Finland definierar byggnaden som slutkund och att mätning och debitering därför ska ske byggnadsvis och inte lägenhetsvis, dvs. precis som det är i Sverige idag.

Svensk Förening för Förbrukningsmätning av Energi skriver i sitt remissvar att: IMD ger hyresgästerna möjlighet att själva styra över sina boendekostnader. Genom att välja att minska temperaturen i hela eller delar av lägenheten, eller att bli mer försiktig med vädringen kan hyresgästen också minska energianvändningen och därigenom sina boendekostnader. Eftersom värmekostnaden är den enskilt största utgiftsposten i en fastighet bidrar detta till en väsentlig förbättring av den totala kostnadsbilden.

Hans Lindh, fastighetsprofessor vid KTH skriver angående IMD: Min åsikt är att detta är en mycket olycklig utveckling på sikt, särskilt om vi ser på hyressektorn – eftersom det ju innebär att fastighetsägaren inte längre tjänar pengar på att minska energiförbrukningen i huset genom smarta investeringar och injusteringar. (Tidningen Fastighetsfakta/4/2013)


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved