2013-11-22

Torkutrustning som är energisnål

BeBo:s tekniktävling Energisnål torkning är avgjord. Den torkutrustning som är energieffektivast, billigast och snabbast har valts ut och belönats vid en prisutdelningsceremoni i samband med Fastighetsbranschens Energidagar.

Sedan länge har energianvändningen i tvättstugor i flerbostadshus varit slösaktigt stor, dessutom har den inte varit riktigt synlig för fastighetsägare och användare. BeBo:s tekniktävling har visat att det finns en stor besparingspotential genom att välja rätt torkutrustning för tvättstugor i flerbostadshus.

– Energiklassning saknas i denna grupp av utrustning och det är svårt att som fastighetsägare göra sig en bild av hur man ska energieffektivisera. Fastighetsägarna inom BeBo vill att även dessa produkter ska energiklassas, säger Roland Jonsson, energichef på HSB som varit en av de drivande bakom tekniktävlingen.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-09-10
Seminarium för och om Energi- och klimatrådgivningen i Sverige
Läs mer

2019-08-21
Energikontor Norr nominerar Lars Andrén till europeiskt hållbarhetspris
Läs mer

2019-08-21
Seminarium om forskningsprojektet Bo och leva energieffektivt
Läs mer

© 2011 All right reserved