2013-01-25

Årsmöte 13 mars på Nordbygg Ecoforum

Energirådgivarnas årsmöte hålls i anslutning till NordBygg 2013 på Stockholmsmässan i Älvsjö den 13 mars kl. 15.

Välkomna till EnergiRådgivarnas årsmöte den 13 mars kl. 15 - 16 på Nordbygg EcoForum, Stockholmsmässan. Dagordning och Verksamhetsberättelse bifogas. Vi håller till i sal T3 (ingång från Talk Hotell) där Energimyndigheten informerar om Build Up Skills kl. 13 - 14.30. Alla medlemmar i EnergiRådgivarna är välkomna att delta i mån av plats.

 

Anmäl er till ordförande Birgitta Govén

 

Som medlem i EnergiRådgivarna har vi fått ett fördelaktigt erbjudande att delta i konferensen Nordbygg EcoForum till 20 % rabatt! Ange kod "Energi 13" när du anmäler dig. Gå in på www.ecoforum.se där du hittar programmet och hur du anmäler dig. Nordbygg EcoForum genomförs under två dagar vartannat år med start den 12-13 mars 2013 och kompletterar därmed mässan Nordbygg som arrangeras vartannat år, nästa gång 2014. De två dagarna erbjuder en större konferens med flera seminariespår och i anslutning till konferensen arrangeras en utställning.

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning

Birgitta Govén

Ordförande EnergiRådgivarna

Verksamhetsberättelse och Dagordning skickas ut till alla medlemmar med epost

Ladda ner


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved