2013-01-09

Energisystemdagar i Linköping 29-30 jan

Energisystemdagarna 2013 den 29-30 januari arrangeras av avdelningen Energisystem vid Linköpings universitet.

Avdelningen Energisystem i Linköpings universitet arbetar med att analysera energisystem med målet att utforma hållbara energisystem. Forskning bedrivs inom tre huvudinriktningar: Nationella, regionala och lokala energisystem, industriella energisystem samt byggnaden som energisystem.

Energisystemdagarna är en möjlighet för forskare och aktiva inom näringslivet att träffas och kanske hitta ett gemensamt projekt att arbeta vidare med (se längst ner i det här inlägget!).

Det finns fortfarande platser kvar för dem som önskar delta i konferensen.

 

Programmet hittar du här

 

Intressanta workshops – här är ett axplock:

 

Systemperspektiv på energisystem

Hur ska energimarknaden utformas för att driva utvecklingen av ett effektiv och förnybar energiförsörjning? Vilka delar av energisystemet som är viktigt växlar beroende på systemets komponenter – energikällor, omvandling och användning – och på systemets utformning. Vilka perspektiv finns och kan dessa samverka för att uppnå hållbara energisystem?

 

Renovering av miljonprogrammets byggnader

Boverket hävdar att den största potentialen för att minska bostadssektorns energianvändning finns i redan existerande byggnader. Åtgärdsförslag inkluderar bl.a. öka medvetenheten om energibesparing hos boende, politiska styrmedel och användning av ny byggteknik för att sänka byggnadens energibehov. Men är dessa åtgärder systemriktiga?

 

Forskningens roll för ökad energieffektivitet i energiintensiv industri

Vad krävs för att forskningen ska bidra till energieffektivisering och konvertering inom energiintensiv industri? Speglar forskningen vad industrin efterfrågar? Når forskningsresultat ut till industrin? Hur används forskningsresultat praktiskt i industrin?

 

Styrmedel mot effektivare energianvändning i industrin

Omställningen mot mer klimatneutrala industriella energisystem ställer helt nya krav på beslutsfattare i industri. Vad säger forskningen om styrmedel för effektivare industriell energianvändning, vad kostar det och vad får det kosta? Och hur ska utformningen av framtida styrmedel se ut? Är det samhällsekonomiskt effektivt att subventionera energieffektivisering?

 

Projektsamverkan mellan forskning och näringsliv-från idé till realitet

Har du en projektidé som du vill förverkliga? I denna workshop samlas näringsliv och forskning för att tillsammans hitta gemensamma projektidéer att arbeta vidare med. Syftet med workshopen är att identifiera konkreta samverkansprojekt mellan forskning och näringsliv för ökad hållbarhet i vår region.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved