2013-01-03

Energieffektiviserade fotbollsanläggningar

Omkring 1/3 av en mindre landsortsklubbs driftskostnader utgörs av energikostnader. Det gör det svårt att få ekonomin att gå ihop och omöjliggör större investeringar.

E.on har sponsrat flera anläggningars energieffektivisering.

Höga driftkostnader är ett stort problem för många idrottsanläggningar. E.on:s energifond har sedan januari 2011 fördelat 4,48 miljoner kronor till 216 klubbprojekt. Projekten har totalt omsatt 26,6 miljoner kronor och klubbarna har i stor utsträckning använt lokala leverantörer.

– Energieffektivisering behöver varken vara komplicerat eller omfattande. Gemensamt för alla klubbar är att de blivit medvetna om att ett förändrat beteende kan minska energiförbrukningen mycket. I tillägg har många satsat på att få en mer effektiv uppvärmning av anläggningarna, framförallt genom att installera luftvärmepumpar, nya radiatorer och termostater. Tilläggsisolering, snålsparande duschar och närvarostyrd belysning har också hjälpt klubbarna, säger Christina Thörnvall, Sponsringschef, E.ON.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved