2012-02-08

Anna-Karin Hatt kommer till EnergiRådgivarnas kongress 9-10 maj!

Programmet för EnergiRådgivarnas kongress 9-10 maj är på gång. Boka redan nu in evenemanget i din agenda!
Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen och Anna-Karin Hatt, it- och energiminister är två av alla framstående talare.
På kongressen utses även Årets energirådgivare 2012!


Handlar energieffektivisering idag om fjärrvärme, pellets eller värmepumpar?


9 maj  09.30-17.15


Sverige har börjat halka efter! Varför?
Hur kommer det sig att Sverige inte ställer samma krav på energibesparing som övriga EU? Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen

Jobben och den nya miljöekonomin
Är våra ekonomiska system lämpade för att anpassas till miljöläget eller måste vi tänka om/tänka annorlunda? Hur kan vi skapa möjligheter på arbetsmarknaden med hjälp av den nya miljöekonomin? Kristian Skånberg, TCO

Hur hänger det ihop?
Marginalel? Nordisk mix? Är pellets klimatneutralt? Hur ska vi räkna på miljöeffekterna av utsläpp från energianvändning? Lena Neij, Lunds Universitet

Energieffektiviseringens risker
Finns det en gräns innan fukt, inneklimat mm sätter stopp? Kristina Mjörnell, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Vem kan man lita på?
Det lovas friskt både när det gäller energieffektiva produkter och avtal. Kan vi lita på det som utlovas? Hur ska man tänka och fråga för att hitta rätt i energidjungeln? Lars Jonsson, Yttra Sustainabilty Communication

Paneldiskussion. Vilka sparade kilowattimmar är bäst? Är alla sätt att spara lika bra?
En paneldiskussion med fyra personer som vill nå samma mål, men som har lite olika synsätt på vägen dit.

Är fjärrvärmen det bästa och miljö­vänligaste alternativet? Mikael Gustavsson, Svensk Fjärrvärme

Är värmepumpar – en energieffektiv lösning? Hur ser värmepumpbranschen på energisituationen? Hur räknar vi på energibesparingar när vi installerar en värmepump? Vilka är fallgroparna? Per Jonasson, Kyl & Värmepumpföretagen

100 procent Förnybar Energi Det finns alternativ som med säkerhet använder sig av förnybar energi. Är det den enda rätta vägen att gå - och blir det alltid lönsamt? Lars Andrén, 100% Förnybar Energi

Förvaltarens syn Hur ska en förvaltare välja rätt uppvärmnings­alternativ? Finns det enkla metoder att bedöma vad som är rätt för varje enskilt bostadsområde?
Roland Jonsson, HSB Riksförbund

Dagen avslutas med gemensam middag och underhållning

10 maj 08.00-12.00

Visualisering
Idag finns det många medier och metoder att använda för att visualisera energianvändningen. Skärmar, appar m m. Underlättar dessa produkter våra val i vardagen? Interactive Institute

Hur hittar vi de rätta argumenten?
Vi är alla olika och det gäller att hitta rätt argument för energieffektivisering i varje enskilt fall. Hur fungerar vi människor när vi gör våra val och vilka faktorer triggar vårt sätt att tänka? Susanna Göransson, Grandezza konsult

Det är inte bara teknik…
För att åstadkomma bra, energieffektiva anläggningar räcker det inte med att bara prata i tekniska termer. Det går att åstadkomma mycket genom att visualisera och skapa stämningar och känslor. Svante Petterson, Philips

Nu har vi blivit klokare!

Anna-Karin Hatt, IT- och energiminister, berättar hur regeringen vill få oss att spara energi och nå EU:s övergripande mål. Anna-Karin Hatts deltagande är ännu inte bekräftat

DELTAGARAVGIFT & ANMÄLAN
EnergiRådgivarnas kongress är öppen för allmänheten och kostar 3 100 kronor exkl moms per person.
I denna avgift ingår ett medlemskap i föreningen under 2012. Måltider ingår i priset.
Studerande är också mycket välkomna att delta på kongressen. De betalar endast 575 kronor inkl moms per person och då ingår medlemskap i föreningen under 2012. Studenter som redan är medlemmar betalar 225 kronor inkl moms. Lunch och fika ingår i avgiften, dock ej middag.

Logi ordnas inte av EnergiRådgivarna och ingår inte i kongressavgiften.

ANMÄLAN
Anmälan görs på EnergiRådgivarnas hemsida där det i början av mars kommer att finnas en anmälningsblankett.

FRÅGOR
Välkommen att ställa frågor om kongressen till Birgitta Govén, styrelsemedlem i EnergiRådgivarna
tel: 070-210 14 44

Välkommen till EnergiRådgivarnas kongress!


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved