2010-03-25

Helhetsgrepp kan halvera energibehovet i lokaler

Beloks modell för energibesparingar i lokaler, Totalprojekt, mer än halverar förbrukningen av el och värme, samtidigt som det är lönsamt för fastighetsägaren, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande .

Beställargruppen Lokaler, Belok, är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Byggherrarna och 15 av Sveriges största lokalfastighetsägare. Sedan 2007 har konceptet Totalprojekt använts i fem kontorsfastigheter, tre sjukhus och två skolor.

– Att genomföra enskilda åtgärder ger sämre resultat än Totalprojekt. Vi ser att det här helhetsgreppet ger 50 procent mer energibesparingar än om man skulle ta sig an lokalerna åtgärd för åtgärd, säger Per-Erik Nilsson, koordinator på Belok.

– Om fem år kan Totalprojekt vara det ledande sättet att energieffektivisera lokaler och därmed nå det mål som riksdagen satte 2006, att halvera energianvändningen i Sveriges byggnader till 2050, säger Tomas Berggren vid Energimyndigheten.

Brostadens fastighet Getholmen i Skärholmens centrum har precis analyserat mätresultaten.

– Vi går från en total energiförbrukning på 180 kWh/m2 år till 80 kWh, säger Bo Matsson, teknisk chef på Brostaden, enligt Energimyndighetens pressmeddelande.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved