2010-02-17

Årsmötet hålls 16 mars på Energitinget

Energirådgivarnas årsmöte hålls 16 mars 2010 kl 18.15 vid Energitinget i Älvsjömässan rum 257 som ligger på balkongen bortom Servicecenter. (Följ skyltningen mot servicecenter (passera Entrétorget, sen en trappa upp) och gå sedan balkongen. Observera att ni måste ta med er ev kläder från garderoben eftersom den stänger kl. 18.30)

Förslag till Dagordning:


1. Årsmötets öppnande
2. Fråga huruvida mötet blivit i behörig ordning utlyst.
3. Val av två justeringsmän.
4. Styrelsens årsberättelse.
5. Val av ordförande för mötet.
6. Revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av styrelse och ordförande.
9. Budgetförslag och fastställande av årsavgift.
10. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant för ett år.
11. Val av tre ledamöter i valkommittén.
12. Annan fråga, vilken föreningsmedlem hos styrelsen åtta veckor före årsmötet begärt att få upptagen till behandling vid årsmötet.
13. Föreningens namn. Styrelsen föreslår att föreningens namn framgent skall vara ”Energieffektiviserarna” men att föreningens
logotyp behålls.
14. Övrigt
15. Mötets avslutande


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved