2009-11-16

Energikartläggningscheckar i januari

Regeringen utfärdar en förordning om energikartläggningscheckar dagarna före jul. I den kommer det att framgå bl. a. gränsvärden för vilka företag som ska omfattas, hur mycket pengar de kan få, hur stor andel av kostnaderna som bidraget ska täcka, mm.

Stödet ska sedan gälla från 1 januari 2010 och under fem år (2010-2014). Stödet blir i praktiken inte i form av en konsultcheck, utan ett bidrag som ges till företagen.

Sannolikt blir det Energimyndigheten som ska administrera stödet. Föreskrifter och ansökningsblanketter blir inte klara till den 1 januari, men väl någon gång i början av året.

Energikartläggningscheckarna kan bli en viktig katalysator för att kicka igång ett systematiskt energieffektiviseringsarbete i många företag.


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved