2009-10-27

Energieffektiva lösningar för driftsoptimerad ventilaton


Du som arbetar med förvaltning av fastigheter möts av utmaningen att förena energieffektivitet med ett gott inomhusklimat. Du måste möta kraven förenade med den obligatoriska energideklarationen. Dessutom finns det krav på energieffektivitet som bottnar både i 20-20-20 målen och även starka ekonomiska incitament till energieffektivisering. Ventilation och värme står för de största energikostnaderna i dag och det är nödvändigt att hitta effektiva lösningssystem för att optimera driften. Den stora utmaningen är att säkerställa att det goda inomhusklimatet bibehålls, trots ökad energieffektivitet, och möta de krav som ställs på komfort från såväl Miljöbalken som dina kunder som brukar lokalerna.

Debatten leds av Lotta Bångens från Energirådgivarna. Deltar i paneldebatten gör ett flertal av konferensens talare samt ordförande Anders Asp, Svensk Ventilation.

På IQPC: s konferens får du kunskap om dagens teknologiska lösningar men även viktig inblick i hur framtidens teknologi hjälper oss att minska energikostnaderna radikalt och uppnå god inomhusmiljö. Du får även kunskap om icke-tekniska effektiva åtgärder som komplement till mer komplexa åtgärder. Under konferensdagarna får du ta del av många praktikfall som vittnar om att det går att energieffektivisera och spara pengar samtidigt som du erbjuder dina kunder en god miljö att vistas i.

På konferensen får du bland annat kunskap och verktyg inom:

  • Tekniska lösningar för att optimera driften av ventilation
  • Praktikfall där energieffektivisering och inomhusmiljö framgångsrikt har kombinerats
  • Driftsoptimering vid ombyggnation och nybyggnation


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved