2009-10-19

Årets energirådgivare: ETC-gruppen och Peter Karlsson

EnergiRådgivarna har på sin årliga kongress 19-20 oktober på Elmia i Jönköping utsett ETC-gruppen och Peter Karlsson till Årets Energirådgivare med följande motiveringar:

ETC-gruppen
Tidningen ETC har konsekvent lyft fram energifrågan och behovet av och potentialen i energieffektivisering. ETC har vidare tagit en pionjärroll i att öka intresset för och sprida småskalig, lokal elproduktion genom satsningen EgenEl. Småskalig, brukarägd elproduktion med exempelvis solceller eller småskalig vindkraft har potential till att bidra till en hållbar energiförsörjning.

Kommentar: En aspekt vi särskilt vill lyfta fram genom årets pris är vilken betydelse det kan ha för energieffektivisering att engagera människor i sin egen energiproduktion. Effekten av småskalig och lokal elproduktion blir därmed inte endast nyproduktion, den kan även leda till betydande förbrukningsminskningar genom ökad kunskap och intresse om energieffektivisering. Den effekten kan t.o.m. vara mer betydande än den tillkommande elproduktionen.

– Det här var hedrande, säger Johan Ehrenberg på ETC och tackar allra ödmjukast. Nuförtiden sätter han upp små vindsnurror på taken över hela landet och uppmanar alla att producera sin egen el med hjälp av solceller på balkonger, tak och trädgårdar. www.egenel.etc.se/

Peter Karlsson
Peter Karlsson har i många år hävdat att det finns stor potential för energieffektivisering i  våra företag och har genom konkreta mätningar på plats visat att dessa kan realiseras med rimliga och lönsamma investeringar.

Kommentar: Energirådgivarna tycker också det är extra glädjande att Peter alltid delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och resultat så att andra rådgivare stärks och får mer underbyggda argument i sina dagliga företagskontakter. Att mäta är att veta och nu vet vi, tack vare Peter, var de stora effektiviseringspotentialerna finns.

– Inom industrin är besparingspotentialerna mycket stora, säger en glatt överraskad Peter Karlsson. Han arbetar som konsult i företaget IndLast, vars fokus ligger på energianalyser, energieffektivisering och utbildning. www.indlast.se

Ladda ner pdf


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved