2008-02-25

Mer LOKAL verkstad!

Hur kan man förbättra arbetet med energieffektivisering på lokal nivå så att Sveriges alla delar (kommuner, företag och hushåll) mobiliseras?
Hur påverkar våra gärningar idag framtidens resurser och livsbetingelser?
Det är några frågor som diskuteras i EnergiRådgivarnas aktuella avstämning Mera lokal verkstad.

EnergiRådgivarna föreslår att ett Centrum för energieffektivisering inrättas. Detta centrum ska vara verksamt med uppgifter och initiativ som innebär att samverkan med internationell teknikutveckling, kunskaps­uppbyggnad och tekniköverföring för­bättras.

EnergiRådgivarna presenterar också förslag på hur man i det dagliga arbetet med energiinventering och lönsamhetsbedömning snabbt kan hitta några av de vanligaste energitjuvarna i olika verksamheter. Här finns också en checklista för kommuner som kan underlätta för dem och deras ”intressenter” när de vill analysera vad som kan och vad som behöver göras för att förbättra det aktuella energiläget.

Om du vill ställa frågor om Mera lokal verkstad går det bra att kontakta Lotta Bångens, ordförande i EnergiRådgivarna 070 343 92 12 eller Hans Nilsson, vice ordförande, 070 237 08 62

 

Ladda ner pdf


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved