2008-01-09

Var rädd om ljuset!

Ljus är allt viktigare för oss när nu dagarna är mörkare och kallare.
Tack vare att det elektriska ljuset infördes i början på 1900-talet kan vi styra ljuset på ett helt annat sätt än förr. Vi behöver inte längre anpassa verksamheter efter solens gång eller arbeta i ett dåligt sken från en brasa eller oljelampa. Men i och med att vi använder mer ljus ökar också elanvändningen som i sin hur påverkar vår miljö. Trots att energieffektiv belysning har den stora fördelen att vi får samma eller mer ljus till mindre elkostnad finns det idag onödigt många slösaktiga belysningsarmaturer på markanden. Denna typ av belysning alstrar onödigt mycket värme som vi sedan i värsta fall måste kyla bort. Så kan det t ex vara i kyldiskar där dåliga lysrör vid låga temperaturer tappar ljus och alstrar onödigt mycket värme. Problemet uppstår givetvis också under de varma månaderna då belysningen kan orsaka ett överskott av värme som vi sedan kyler bort. Belysningen bör därför optimeras så energieffektivt som möjligt och då med avseende på ljus och inte till att värma lokaler.

Energisnåla lysdioder
En ny typ av belysning som är på frammarsch är lysdioder ('LED'). Dessa används idag t ex i trafikljus och i många sammanhang som effektbelysning. Dioderna har fördelen att de kan vara mycket energisnåla och hållbara. De är därför intressanta i ljusslingor, som allt fler köper nu när julen är nära. Det finns en mängd olika ljusslingor på marknaden idag och en energisnål diodslinga kan vara tio gånger effektivare än en traditionell ljusslinga. En 6 m inplastad traditionell utomhusslinga kan ha en effekt på 100 W - det kan bli ganska dyrt att använda den äldre typen av ljusslingor att dekorera huset med.

Bättre information behövs
Men det är inte lätt att köpa rätt ljusslingor ute i butikerna. Energimärkningen som är vanlig på förpackningar på glöd- och lågenergilampor är mycket svår att hitta för ljusslingor. På baksidan av förpackningarna fattas i många fall information om vad produkten har för effekt. Detta är gör att det inte är lätt att köpa energieffektiva ljusslingor - något som butiker och myndigheter bör uppmärksamma.

Jesper Peterson,
Föreningen Sveriges Energirådgivare/ Energirådgivare Borås Stad


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved