2007-12-19

Möten om förnyelsebar och effektiv energi i Österrike

Internationellt match-making evenemang för företag, organisationer och kommuner inom förnyelsebar- och hållbar energi.
Evenemanget äger rum i Wels, Österrike 5-6  mars 2008 i samband med mässan expoEnergy och World Sustainable Energy days.
Inom ramen för EU- och miljöteknikprojektet PAVE erbjuds förbokade möten mellan ca 200 företag, organisationer och kommuner från 15 europeiska länder. Under de två dagarna finns möjlighet att ha upp till 20, 30 min långa, individuella möten för att diskutera framtida samarbete och affärer.
Detta är ett mycket tids- och kostnadseffektivt tillfälle att möta många nya potentiella samarbetspartners, köpare och leverantörer.

Sektorerna för match-making är:
-    Biomassa av trä
-    Solenergi
-    Geotermisk energi
-    Energi effektivitet för byggnader

Projektet stöds finansiellt av EU-kommissionen och deltagaravgiften är delvis subventionerad.  Projektets hemsida www.trademeeting.com

Deadline för anmälan är den 4 februari 2008.

För anmälan och ytterligare information tel: 019-17 48 80, fax: 019- 17 48 85 alt. skicka e-post till info@orebro.euroinfo.se
Ulla Renström, Projektledare, PAVE

Inbjudan i pdf


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved