2007-11-29

Energieffektiviseringsföretag the American way

I mitten av november 2007 samlade USA's Alliance to Save Energy, ASE, en konferens och utställning i Washington kallad EE-global. Lite grann av samma idé som vårt svenska EEF men med mera muskler (pengar), mera ambition (global kraftsamling) men en aning mindre idé om hur bitarna hänger samman.

Evenemanget attraherade drygt 80 utställare men i huvudsak företag som mera vill profilera sig som vänligt inställda till effektivisering, typ energileverantörer och branschorgan, än sådana som hade riktiga produkter.
Deltagarna var totalt 800 stycken från 32 länder, men även här fanns en viss snedfördelning genom att amerikanska biståndsorgan valt att samla sina partners från bl.a. Asien till möten samma vecka.

Men nu skall inte dessa små moln på himlen förringa själva idén. Och ASE skall ha all heder för sitt initiativ. Inte minst att de vill låta evenemanget bli årligt och turnerande mellan världsdelarna, d.v.s. bli "Global". Nästa år vid samma tid är det tänkt att äga rum i Europa, troligen i Bryssel.

Så tillställningen var både amerikansk och oamerikansk på samma gång. Många av de industriframträdare som gjorde presentationer betonade att både delstaterna, med Kalifornien som lysande exempel, och industrin gjorde mera för klimatfrågorna än regeringen.

ASE som tagit initiativet är ändå en organisation med stark politisk förankring genom att senatorer och kongressmän från båda partierna sitter i deras styrelse. I frågan om effektivisering och klimat har de förenats. Och ASE är en produkt som vi borde ha även i Europa åtminstone på EU-nivå.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved