2007-02-28

Renovera med känsla!

Delar av artikeln har tidigare publicerats i Byggnadskultur. Tillhör du också de som blir hänförda av breda golvplankor och fönster med handblåst glas och vackra proportioner. Vi anser att kulturarvet i äldre hus tillför så stora kvaliteter till samhället att det är värt att vara rädda om. Men går det att samtidigt värna om miljön och göra något åt klimatförändringarna? Kan riktigt gamla hus energieffektiviseras utan att ingreppen förstör deras särdrag och kvaliteter?

Självklart kan vi energieffektivisera i äldre hus, men det är viktigt att tänka igenom hur varje åtgärd påverkar den kulturhistoriska kvalitén. En ändring i en del av huset kan också ge effekter på andra delar och t o m skada huset. Se alltid till att ta hjälp av hantverkare och konsulter som har erfarenhet av just äldre hus. Den kunskap som yrkesverksamma inom nybyggnation har går inte alltid att applicera på äldre byggnader.

Många äldre hus är otäta och tätningsåtgärder gör oftast inte så stor negativ åverkan på huset. Tätningslister kring dörrar och fönster är en bra början. Viktigt är dock att tätningen sitter vid fönstrets insida, så att den fuktiga inneluften hindras att tränga ut mellan rutorna och att den fuktiga luft som trots allt tränger igenom kan vädras bort utåt. Det brukar också gå bra att sätta ett tjockt draperi innanför ytterdörren eller komplettera med ytterligare ett dörrblad i passande stil på in- eller utsidan.

Svårt med fönsterbyten
Tilläggsisolering av ytterväggar medför ofta ganska stora förändringar av husets karaktär och byggnadsvårdsmässigt bör detta övervägas noga. Byte av gammal hopsjunken isolering i golvens bjälklag kan däremot bytas ut utan synbar förändring om de gamla golven sedan läggs tillbaka.

Om man byter gamla fönster, kanske med spröjsar och handblåst glas, till nya standardfönster så försvinner förstås en stor del av husets karaktär. Idag finns möjlighet att få statliga stöd för byten till fönster med U-värde på högst 1.2. Dessa energieffektiva fönster är utmärkta, särskilt vid nybyggnation, men för äldre byggnader måste de nya fönstrens energivärden ställas mot de gamla fönstrens kulturvärden. Ett sätt att få dessa värden att mötas kan vara att istället renovera de gamla fönstren ordentligt, täta runt karmarna och sätta till en extra fönsterbåge på de befintliga. Man kan också kompromissa och byta bara innerbågens glas till lågemissionsglas och bevara det yttre ursprungliga glaset. I ett forskningsprojekt på LTH har man genom liknande åtgärder förbättrat 1880-tals-fönster från U-värde 2.44 till 1.6.

Skaffa nya vanor
Genom att förändra dina vanor och beteenden kan du enkelt spara både pengar och miljö utan att husets karaktär påverkas. Inomhustemperaturen kan sänkas med någon grad och rum du sällan vistas i kan hållas ytterligare några grader kallare. Persienner som fälls ner för fönstren under natten minskar värmeläckaget och ska du vädra, så gör det med snabbt tvärdrag och stäng av det element som sitter under fönstret. Vänta sedan en stund med att sätta på elementet igen, annars börjar det gå för fullt. Se till att elementen kan leverera värmen fritt ut i rummet, utan att möbler står för nära eller att tunga gardiner täcker elementen och termostaterna. För mer tips på åtgärder och kontakter med hantverkare så vänd dig gärna till Svenska byggnadsvårdsföreningens länsombud i just ditt län, via www.byggnadsvard.se.

Anna Joelsson Ingela Brandén
Föreningen Sveriges Energirådgivare


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved