2006-11-17

En Allians för effektivare energianvändning – Ja tack!

Först ut var Anders Wijkman från kristdemokraterna som fick med sin partiledare i ett utspel om att stoppa ”Energi(s)löseriet”, som de polemiskt kallade det. Socialdemokraterna hängde på med att dra fram resultaten från Oljekommissionen. Sedan följde centerpartiet som gav 10 konkreta förslag varav merparten avser effektivare energianvändning men några också berör energimarkandens funktion.

Visst är det lite överraskande, och glädjande, att effektivare energianvändning ens fick plats på den politiska agendan och inte bara förblev en bra sak som alla bekänner sig till utan att artikulera hur man skall gå till väga. Kanske vi rentav kan hoppas att detta är en grund för en allians i denna speciella fråga på samma sätt som man har I USA. Där finns sedan många år en ”Alliance to Save Energy” som baseras på ett tvärpolitiskt samarbete i kongressen. Ett samarbete som successivt utvecklats att ta med industrin både som energianvändare och som leverantörer av energieffektivisering (produkter, installationer etc.). Energieffektivisering bör inte vara en partipolitisk tvistefråga.

Men att säga effektivisering är en sak men att göra det är svårare. Den avgående energiministern talade sig gärna varm för ämnet men förblev förvånansvärt passiv när det kom till handling. Nu trycker EU på genom sitt energitjänstedirektiv så den nya regeringen blir tvungen att mycket snart ta itu med ämnet på ett alldeles konkret sätt eftersom en ”Aktivitetsplan” skall lämnas in redan sommaren 2007.

Föreningen Sveriges Energirådgivare är beredda att hjälpa till både med råd och med dåd. Och vi tar gärna emot dem som vill alliera sig i kampen för att utnyttja energiresurserna så att vi kan få ett uthålligt energisystem och en säkrad framtid.

Här finner Du partiernas ”utspel” om effektivisering:

Kristdemokraterna som direkt siktar in sig på energislöseriet och ger skarpa förslag.
Socialdemokraterna som talar om ett grönare Sverige, men specificerar att det är klimatfrågor och oljeersättning som står i fokus.
Centerpartiet som ger 10 förslag att sänka energikostnaderna
Miljöpartiet om klimatpolitik där effektivisering nämns i förbigående men som förväntas skapa många arbetstillfällen.


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved