2007-03-21

Energitinget

Del 2 handlar om Brukaren som problem eller lösning. I bifogad fil hittar du följande presentationer:

- Energieffektivitet, verksamheter och människor – kan de samexistera?
Karin Engvall, Uppsala Universitet
- Fastighetsägare, Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm
- Kommuner, Jan Lemming, Uppsala
- Butiker, Roland Jonsson, FSE/Preem
- Industrier, Louise Trygg, Linköpings tekniska högskola
Drift och underhåll.
- Driftoptimering, Per Wickman, Aton teknikkonsult AB


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved