2007-03-21

Energitinget

Del 1 handlar om Samhället och redskapen. I bifogad fil hittar du följande presentationer:
Effektivare Energianvändning – Grundbulten för hållbara system och företag,
Hans Nilsson, FSEEffektivare produkter (exempel, potential och hinder)
- Apparater, Anna Johansson, Energimyndighetens
Testlab
- Isolering, Claes-Göran Stadler, Swedisol
- Kyla, Anders Ekdahl, Kylentreprenörerna
- VVS-teknik, Energilager, Signhild Gehlin VVS Tekniska Föreningen
- Solskydd, Anders Hall, Solskyddsförbundet
- Belysning, Tommy Govén, Belysningsbranschen/
Fagerhult
- Elmotordrifter, Bo Andersson, Emotron
- Energitjänster som produkt, Frank Johnsson, Siemens


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved