2007-03-21

Energitinget

Del 1 handlar om Samhället och redskapen. I bifogad fil hittar du följande presentationer:
Effektivare Energianvändning – Grundbulten för hållbara system och företag,
Hans Nilsson, FSEEffektivare produkter (exempel, potential och hinder)
- Apparater, Anna Johansson, Energimyndighetens
Testlab
- Isolering, Claes-Göran Stadler, Swedisol
- Kyla, Anders Ekdahl, Kylentreprenörerna
- VVS-teknik, Energilager, Signhild Gehlin VVS Tekniska Föreningen
- Solskydd, Anders Hall, Solskyddsförbundet
- Belysning, Tommy Govén, Belysningsbranschen/
Fagerhult
- Elmotordrifter, Bo Andersson, Emotron
- Energitjänster som produkt, Frank Johnsson, Siemens


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-11-16
Vem blir årets Energirådgivare 2018?
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved