2006-12-30

Pelletsinstallatörer dags för certifiering?

Efter en rekordvarm sommar, höst och vinter är klimatfrågan på allas läppar. Detta samtidigt som stigande energipriser lett till nya rekord när det gäller användandet av pellets. PiR rapporterar att leveranserna till villaarknaden när det gäller pellets har ökat med 74% under 2006, och det är heller inte mycket som talar för att den ökningstakten kommer att minska under 2007. Aldrig tidigare har bioenergibranschen varit så efterfrågad och het. Men - en snabbt växande bransch drag också gärna till sig lycksökare och andra mer eller mindre seriösa företag. Pelletsbranschen är inget undantag och via internet t ex kan villaägare idag köpa pelletsteknik som lovar brett och håller tunnt och konsumenter som känner sig lurade eller vilseledda blir allt vanligare.
  
PellSam har som branschorganissation satt ribban för moral och etik mycket högt. Som ett led i detta finns nu ett utbidningsprogram och ett krävande certifieringsprov för att kunna Certifiera Pelletsinstallatörer bland sina bästa medlemsföretag. Det är långt ifrån alla medlemsföretag och installatörer som klarat provet. Men certifieringen skall vara en garanti för att konsumenten får en installation som ger rätt prestanda till rätt pris och att installationen samtidigt är säker både när det gäller skaderisker och tillgänglighet. Då måste provet vara krävande. Trots detta har PellSam nu under hösten godkänt och certifierat de första 46 medlemmarna. 
 
Styrelsen för PellSam vill uppmärksamma detta speciellt och arrangerar därför en "officiell diplomering" av dessa första Certifierade Pelletsinstallatörer. Denna kommer att ske fredagen den 19 januari med start kl 13.00 i Lidköping. Mer information i bifogad bilaga. I samband med detta har PellSam även bjudit in TV-meteorologen Martin Hedberg att föreläsa kring temat "Vad är det som händer med vädret". Här finns kanske pelletseldningens allra starkaste argument.
 
Alla är hjärtligt välkommen att delta. Även om arrangemanget är kostnadsfritt så vill PellSam ändå ha en anmälan i förväg. Detta för att kunna ordna fika samt därför att lokalen har vissa begränsningar. Om arrangemanget blir överbokat har energirådgivare och fackfolk i pelletsbranschen företräde till plasterna. (Glöm därför inte avboka din anmälan om du får förhinder att delta)
 
Irene Weiner
 
PellSam
Lotsgatan 6
SE 531 30  LIDKÖPING
 
phone: +46 (0)510 285 30
fax: +46 (0)510 252 35
web: www.pellsam.se

Ladda ner pdf


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved