2007-02-05

Årets energirådgivare 2007

Det kan vara såväl enskilda personer som organisationer, företag, myndigheter e d. De senaste årens pristagare har varit Olof Johansson, Tomas Kåberger, Konsumentverket, Arne Elmroth och Jan Lemming. Det slutgiltiga beslutet kommer att tas av styrelsen. Skicka in era förslag senast den 15 Mars 2007 kansliet@energiradgivarna.com


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved