2006-05-24

Energirådgivningens inriktning

Energirådgivningens kommunrepresentanter i Stockholms län har - precis som vi i föreningen - funderat över inriktningen på energirådgivningen. De anser att följande fyra priniper kan vara ett stöd vid rådgivningen:
1. Den bästa lösningen är den energi som inte används
2. Hur kan behovet (av ljus, luft, transporter mm) tillfredsställas så energieffektivt som möjligt?
3. Solenergi och förnybara energikällor bör användas framför fossil och nukleär energi.
4. Minska elberoendet och använd den högvärdiga energiformen el i första hand till sådana ändamål som endast eller bäst drivs av el (exergiperspektivet). Läs hela dokumentet i länken.


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved