2006-05-24

Energirådgivningens inriktning

Energirådgivningens kommunrepresentanter i Stockholms län har - precis som vi i föreningen - funderat över inriktningen på energirådgivningen. De anser att följande fyra priniper kan vara ett stöd vid rådgivningen:
1. Den bästa lösningen är den energi som inte används
2. Hur kan behovet (av ljus, luft, transporter mm) tillfredsställas så energieffektivt som möjligt?
3. Solenergi och förnybara energikällor bör användas framför fossil och nukleär energi.
4. Minska elberoendet och använd den högvärdiga energiformen el i första hand till sådana ändamål som endast eller bäst drivs av el (exergiperspektivet). Läs hela dokumentet i länken.


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2019-05-07
EnergiRådgivarna protesterar mot minskade anslag från Energimyndigheten
Läs mer

2019-03-19
Se seminariet ”Visualisering av mervärden av energieffektivisering i småhus”
Läs mer

2019-02-28
Visualisering av mervärden av energieffektivisering i småhus tema för BeSmå-seminarium
Läs mer

© 2011 All right reserved