2006-03-22

Effektiviseringsproposition med förbehållPropositionen om Effektivisering och energismart byggande har lagts fram. Äntligen eller tyvärr? Läs (särskilt kapitel 6) och döm själv! 

Ambitionen är minskad energianvändning per ytenhet med 20% till år 2020 och 50% till 2050 jämfört med 1995. Bra! Men med vilka medel? Energideklarationer. Bra! Men vad mer?

Ja egentligen ingenting! Det skall ges ett antal uppdrag (luddigt specificerade) som "med beaktande av kostnadseffektivtet" bör leda till ........osv. osv. osv. Vilken kostnadseffektivtet? Vid dagens priser och kostnader eller morgondagens?

Staten skall "med beaktande av affärsmässighet" vara ledande och "verka för". Vilken affärsmässighet? Med beaktande av systempåverkan, Livscykelkostnad, värdet av åtgärden eller kostnaden för produkten, ja vad....? 

Inte sedan biskop Brasks dagar har man väl sett så många ursäkter inbakade i ett dokument! 

Det är väl självklart att man skall beakta kostnadseffektivtet och vara affärsmässig. Det behöver inte sägas särskilt och när det görs så bygger man bara in den ursäkt eller den oro för att göra fel som leder till inaktivitet. Man skulle lika väl ha kunnat säga om Statens roll (som man gör i USA) att köpa produkter från den bästa kvartilen ifråga om effektivitet/prestanda och sedan lägga till "såvida detta inte leder till ökade kostnader över brukstiden". Då hade man givet en handfast vägledning och en möjlighet till avvikelse där det är befogat.

Man behöver bara åka till Danmark för att få tips om hur man gör!


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved