2006-01-10

Lotta Bångens invald i Kommissionen

Statsminister Göran Persson har den 24 november 2005 på IF Metalls kongress offentliggjort namnen på de personer som kommer att ingå i Kommissionen för att bryta oljeberoendet i Sverige till år 2020. Ett av namnen är Energirådgivarnas ordförande Lotta Bångens.
Läs mer på Regeringens hemsida »

Offentlig hearing med Kommissionen mot oljeberoendet 13/12-05

Första mötet i Kommissionen mot oljeberoendet där ordförande för Föreningen Sveriges Energirådgivare Lotta Bångens är invald  ägde rum tisdag den 13 december 2005 i Rosenbad. Medverkade gjorde bland annat statsminister Göran Persson, tillika ordförande i kommissionen.
Läs mer: 

http://www.regeringen.se/sb/d/6107/a/54880


Tillbaka

På gång i föreningen

2019-12-06
Årets Energirådgivare 2019 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

2019-03-12
Vinnande energispartips i löneenkäten 2018
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved