2006-01-10

Lotta Bångens invald i Kommissionen

Statsminister Göran Persson har den 24 november 2005 på IF Metalls kongress offentliggjort namnen på de personer som kommer att ingå i Kommissionen för att bryta oljeberoendet i Sverige till år 2020. Ett av namnen är Energirådgivarnas ordförande Lotta Bångens.
Läs mer på Regeringens hemsida »

Offentlig hearing med Kommissionen mot oljeberoendet 13/12-05

Första mötet i Kommissionen mot oljeberoendet där ordförande för Föreningen Sveriges Energirådgivare Lotta Bångens är invald  ägde rum tisdag den 13 december 2005 i Rosenbad. Medverkade gjorde bland annat statsminister Göran Persson, tillika ordförande i kommissionen.
Läs mer: 

http://www.regeringen.se/sb/d/6107/a/54880


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved