2016-12-08

Kommuner klara för energi- och klimatcoacher

Nu är det klart att 134 kommuner runtom i landet har fått stöd med 68,3 miljoner kronor. Stödet är fördelat på 42 projekt och innebär att Coacher för energi och klimat kommer erbjuda små och medelstora företag stöd för att energieffektivisera, skriver Energimyndigheten.

Coacherna kommer genomgå ett kompetensutvecklingsprogram som arrangeras av Energimyndigheten. Innan rekrytering av företag påbörjas ska coacherna påbörja sina förberedelser med målgruppsanalys och övrig planering.

Syftet med projektet är att med hjälp av coacherna arbeta riktat med energirådgivning specifikt mot små och medelstora företag med en energianvändning under 300 MWh/år.

- Vi räknar med att de första coacherna kan börja rekrytera företag och genomföra platsbesök på företagen till sommaren säger Marie Rosenqvist, projektledare för Coachprojektet på Energimyndigheten.

Se vilka kommuner och kommunsamarbeten som kommer att kunna erbjuda små och medelstora företag stöd från coacher.

Företag i kommuner som inte ingår i projektet är välkomna att kontakta coach i närliggande kommun.

Läs mer här om coacher för energi och klimat


Tillbaka

På gång i föreningen

2017-06-15
Hur nära noll blir Nära noll? 21 juni seminarium
Läs mer

2017-05-23
Effektiv ventilation – seminarium 29 maj
Läs mer

2017-05-12
GrowSmarter på årsmötet i Årsta
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

2017-03-28
Mer stöd till solceller
Läs mer

2017-03-01
Checklista för småhusägare som energirenoverar
Läs mer

© 2011 All right reserved