Välkommen till EnergiRådgivarna

EnergiRådgivarna verkar för ett globalt hållbart energisystem med effektiv energianvändning och förnybar energi. Vi vägleder hushåll och företag till ett hållbart energitänk med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Vi påverkar det nationella målarbetet bland annat genom att svara på remisser.

Som medlem i EnergiRådgivarna ingår du i ett nätverk som besitter en enorm kompetens och får tillgång till alla de aktiviteter som föreningen anordnar!

Läs mer om oss och vår vision här

månadens krönika ny 2016

Energibantning

Vad är målet? Är det att minska den primära energianvändningen, sänka kostnaden, förbättra driftnettot eller bara köpa prylar? … Det är först när kunden förstår – eller egentligen när säljaren förstår vad kunden vill ha,
 som det går att leverera. Först
 då kan kunden fatta ett beslut. Läs Roland Jonssons krönika i VVS-forum januari 2017.

EnergiRådgivarnas styrelse medverkar i tidningen VVSForum med en krönika om energieffektivisering i varje nummer.

Läs mer här

Sagt och gjort


2016-12-20
Planering och kunskap ger kostnadskontroll i fastigheten
Läs mer

2016-10-31
Energilagring i byggnader – på youtube
Läs mer

2016-10-24
Remissvar om förslaget om klimat- och luftvårdsstrategi
Läs mer

På gång i föreningen

2017-02-08
Aktuellt om solenergi – 29 mars
Läs mer

2016-12-07
Panelsamtal om energieffektivisering på julminglet
Läs mer

2016-12-06
Här är Årets energirådgivare 2016!
Läs mer

Nyheter om energieffektivisering


2017-02-09
Energiutblick 14 mars
Läs mer

2016-12-19
Energi: mer forskning för omställning till förnybart
Läs mer

2016-12-08
Kommuner klara för energi- och klimatcoacher
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Kontakt

S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm


E-post info@energiradgivarna.com


 

© 2011 All right reserved