2012-10-01

Här hittar du EU:s Energieffektiviseringsdirektiv!

EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED, antogs i juni 2012 och den slutgiltiga utformningen av texten är nu klar. Direktivet ska vara genomfört våren 2014.

EU:s mål är att minska energianvändningen i EU med 20 procent till 2020. Det nu antagna direktivet beräknas emellertid inte nå det målet. Sannolikt kommer nya propåer om energieffektivisering från EU framöver.

Inga nya bindande mål avkrävs Sverige i det aktuella direktivet. Nationellt existerande styrmedel måste visserligen förstärkas, men exempelvis så kallade vita certifikat – ett kvotpliktssystem för energibesparing som EEF och Energirådgivarna förespråkar – behöver inte införas i Sverige.

Medlemsstaterna påbjuds dock att årligen renovera 3 procent av ytan i offentliga byggnader (> 500 kvm, > 250 kvm från 2015) till nybyggnadsnivå vad gäller energianvändningen, så här kommer en hel del arbete att utkrävas.

Energimyndigheten kommer under hösten att utvärdera de svenska styrmedlen och därefter utarbetar Näringsdepartementet ett förslag på hur direktivet ska genomföras i Sverige. Det förslaget ska presenteras våren 2013.


Tillbaka

På gång i föreningen

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

2017-11-28
Årets bästa Julmingel i Stockholm 6 dec
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering 30 nov
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

2017-03-28
Mer stöd till solceller
Läs mer

© 2011 All right reserved