2010-09-14

Dialog 4/10 ute nu!

Ulrika Jardfelt, ny vd på Svensk Fjärrvärme, vill satsa på ökat förtroende för fjärrvärmekunderna.
Ljusare tider på vägarna i Jämtland - en medlem berättar om hur vägbelysningen blir bättre och billigare.
Ny rapport visar att fyra av fem byggherrar inte bryr sig om vad det kommer att kosta att bo i de hus som uppförs idag.

Läs mer i Dialog 4/10


Tillbaka

På gång i föreningen

2017-06-15
Hur nära noll blir Nära noll? 21 juni seminarium
Läs mer

2017-05-23
Effektiv ventilation – seminarium 29 maj
Läs mer

2017-05-12
GrowSmarter på årsmötet i Årsta
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

2017-03-28
Mer stöd till solceller
Läs mer

2017-03-01
Checklista för småhusägare som energirenoverar
Läs mer

© 2011 All right reserved