2009-08-12

Etik & Energi Konsultutbildningsdag

Utbildningsdag 31 augusti för dig som är energikonsult. Etik & Energi-programmet för energianalys av församlingsbyggnader,kyrkor och kulturhistoriska byggnader

Nu bjuder vi in dig som energikonsult till utbildning för att uppgradera specialkunskap för att kunna utföra uppdrag i vårt program för energianalys av församlingsbyggnader, kyrkor och kulturhistoriska byggnader.

Förra utbildningen blev inställd av olyckliga omständigheter och nu genomför vi den sista augusti i stället.

E&E:s verksamhet växer stadigt i hela landet och för att vi skall kunna klara uppdraget krävs en allt högre kompetens för bedömning av bl.a. hållbar energianalys för kulturhistoriska byggnaders omställning.

Uppdraget kräver också att de bedömningar vi gör stämmer med riktlinjerna för programmets övergripande mål och syfte. Sättet att göra analys och bedömning samt formen för responsprotokollens utformning måste också vara samma i hela landet – från nord till syd.

Uppdragets art, avtal, begränsningar och kvalitetssäkringsrutiner på responsprotokollen m.m. måste också vara klara.

Vi har också sett att vi inom ramen för Etik & Energi samarbetet det finns en styrka i att vi samarbetar och utbyter erfarenheter under arbetets gång mellan våra projektledare och andra uppdragstagande konsulter.

Kursledare: Mikael Söderström och Gun Lange

Anmälan: mikael.soderstrom@kanenergi.se

Datum: 31 augusti  09.30 – 16.30 (samling med morgonfika 09.00)

Plats: Katarina församling – på Söder, Högbergsgatan 15, Stockholm

Uppge namn, adress, telefon och ev. specialkost.


Tillbaka

På gång i föreningen

2017-12-06
Årets energirådgivare 2017 är utsedda!
Läs mer

2017-11-28
Årets bästa Julmingel i Stockholm 6 dec
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering 30 nov
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

2017-03-28
Mer stöd till solceller
Läs mer

© 2011 All right reserved