Energifrukost hos Bengt Dahlgren 9 april 2013

Tobias Hellgren presenterade Bengt Dahlgrens kontor i Krokslätts fabriker, Mölndal och de åtgärder som gjorts för att få en energieffektiv byggnad. Bengt Dahlgrenhuset är i dagsläget Sveriges kanske mest energieffektiva kontorshus. Under 2012 var den specifika energianvändningen 41 kWh/m2, år. Detta kan jämföras med kravet för Green Building som är 75 kWh/m2, år. Under samma år var användningen av verksamhetsenergi 38 kWh/m2, år.

Maria Perzon presenterade de miljöcertifieringssystem som används för att certifiera byggnader idag. Fokus var på Miljöbyggnad och GreenBuilding då Bengt Dahlgren har ansökt om att få certifiera sitt kontor enligt GreenBuilding samt enligt Miljöbyggnad nivå Guld. Presentationen avslutades med en guidad tur i huset. Energifrukosten var mycket lyckad och 18 intresserade besökare deltog och ställde många frågor.

Bengt Dahlgren Energifrukost 9 april

Foto: Bengt Dahlgren Göteborg AB


Seminarium om energideklarationer 4 december 2012

EnergiRådgivarna höll ett välbesökt seminarium om energideklarationer hos HSB i Solna. Vi var 35 personer på plats och 21 st HSB:are ute i landet deltog via länk. Det blev många frågor och det diskuterades energiskt om en av våra kärnfrågor - energideklarationer.

 Erik Olsson Boverket                 Folke Björk KTH             
 Erik Olsson, Boverket                                Folke Björk, KTH

Erik Olsson från Boverket beskrev de förändringar som har trätt i kraft sedan sommaren. En av de viktigaste förändringarna som vi inom EnergiRådgivarna har tryckt på är att det nu är obligatoriskt med en besiktning på plats för att utfärda en energideklaration, mycket bra!

Det ska också bli enklare för konsumenter att få veta hur energieffektiv en byggnad är när man står i begrepp att köpa eller hyra en bostad. Den specifika energianvändningen måste anges i mäklarnas annonser och på Internet vid försäljning. Nu ska också byggnader som ofta besöks av allmänheten och som är större än 500 m2 energideklareras.

En viktig fråga för alla småföretagare är att ackrediteringskravet slopas från och med 1 juli 2014, endast personcertifiering krävs. Erik avslutade med att berätta att efter årsskiftet så byts lappen i trappen mot en energimärkning för byggnader där ett grönt A motsvarar en energianvändning som är 50 procent av nybyggnadsreglerna i BBR.

Ladda ner Erik Olssons presentation här.

Folke Björk, professor vid institutionen för Byggnadsvetenskap vid KTH, höll ett föredrag efter fikat där han förklarade skillnaden mellan energi och exergi och beskrev att det är viktigt att använda högkvalitativ energi endast där det behövs och försöka minimera behovet av energi generellt i våra byggnader. Folke berättade också om ett projekt som två av hans doktorander genomför; simulering av bland annat värmegenomföring i berggrunden för att se hur effektiva borrhål kan vara för bergvärmepumpar.

Seminariet avslutades med Roland Jonsson, HSB, som berättade hur vi ska se till att få energieffektivare tvättstugor. Det kostar på om det ska bli rent och torrt, framförallt torrt! En av de stora energibovarna i flerbostadshus kan vara tvättstugorna och därför har BeBo startat en tekniktävling för torkutrustning för att driva utvecklingen framåt.

En, bland många intressanta, synpunkter under eftermiddagen var frågan om varför det inte är möjligt att använda RUT eller ROT för att göra en energideklaration? Då skulle många fler genomföra en deklaration och få veta energistatus på sitt hus medan de bor i huset – och är intresserade av det – istället för att ”tvingas” göra det när det är dags att sälja! Detta blir ett av våra nyårslöften inför 2013 – att fixa detta! Hur svårt kan det va?!

Tack HSB, Roland Jonsson, för trevligt värdskap vid en intressant eftermiddag och tack alla föredragshållare och deltagare för intressant information och bra synpunkter!

 

Studiebesök på Nya Karolinska 11 okt 2012

Vid EnergiRådgivarnas studiebesök i Nya Karolinska Showroom fick vi lära oss mycket om det framtida specialistsjukhuset. Det kommer bli stort och omfattande, tanken är att det ska bli ett sjukhus i staden, nya bostäder kommer byggas i anslutning till sjukhuset som gör att området kommer nära City. Hit ska väldigt sjuka patienter komma som behöver avancerad specialistvård - de med ett brutet ben ska söka sig till andra närsjukhus. Alla patientrum kommer vara inredda för en patient och tanken är att patienten ska vara i fokus, läkare med olika specialistkompetenser samlas hos patienten istället för att den sjuke ska behöva förflyttas.

Intressant är att trots en enorm utbyggnad så kommer antalet vårdplatser bli färre jämfört med idag. Ca 700-800 patienter kommer att kunna få plats i det enorma sjukhuskomplexet och idag kan Karolinska ta hand om 900 patienter. I närområdet kommer det också finnas konferensanläggningar och forskningsbyggnader.

NKS2

Efter fikastunden fick vi en genomgång av de tekniska installationerna av Anders Wiklund, Skanska Health Care, som berättade allt om det vi var mest intresserade av: hur har man har tänkt när det gäller energianvändningen och energisystemen. Målet var att Nya Karolinska ska bli en Miljöbyggnad Guld med låg energiförbrukning, användning av förnyelsebar energi och en hög flexibilitet. Energibehovet ska landa på max 95 kWh/m2, år, köpt energi – inte så himla lågt, tycker vi energirådgivare! I detta räknas inte processenergin in utan endast fastighetsenergi. Efter allt tänkande och beräknande landar det nya sjukhuset i en energianvändning på 60 kWh/m2, år, tack vare värmepumpen som hämtar energi ur 160 borrhål i ett enormt energilager under området. Byggnaderna kommer utnyttja frikyla ur energilagret och även frikyla ur uteluften vid kall utetemperatur. Det kanske mest kuriosa kommer vara 30 st förarlösa truckar som ska köra runt mat och mediciner i det nya sjukhuset. Det kommer vara värt ett nytt studiebesök att se hur detta fungerar live!

Tack Katarina Monhagen och Anders Wiklund för ett intressant och givande studiebesök för oss i EnergiRådgivarna! Vi kan varmt rekommendera ett besök i Nya Karolinska Showroom för att titta in lite i framtiden.

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved