2006-02-01

Nu har politikerna tröttnat!

De visar att effektivisering är Europas största energiresurs och att vi riskerar att bli på efterkälken i världsutvecklingen för bättre ekeonomi och nya jobb. Nu kräver de HANDLING i medlemsländerna och visar upp en lång lista som de själv och som våra lokala politker kan ta itu med. De vill bilda en övervakningsgrupp "Energy Efficiency Watch" som ser till att det blir lite fart.


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved