2006-02-01

Nu har politikerna tröttnat!

De visar att effektivisering är Europas största energiresurs och att vi riskerar att bli på efterkälken i världsutvecklingen för bättre ekeonomi och nya jobb. Nu kräver de HANDLING i medlemsländerna och visar upp en lång lista som de själv och som våra lokala politker kan ta itu med. De vill bilda en övervakningsgrupp "Energy Efficiency Watch" som ser till att det blir lite fart.


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved