2006-01-25

Europa tycker till om energi

Svenskarna är mest positiva av alla i Europa till att skatteinstrumentet används för att styra. Men man vill ha information också, precis som en stor del av Europas övriga befolkning. Men informationen skall vara "skarp", dvs ge kunskap om vad som skall göras och alltså inte bara vara allmänt hållen. Energideklarationerna passar väl in i den bilden.

Ladda ner pdf


Tillbaka

På gång i föreningen

2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2018-05-07
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Läs mer

2017-11-14
Webbverktyg för energieffektiv renovering
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2018-12-15
Årets energirådgivare 2018 är utsedda!
Läs mer

2017-09-12
Solel för hållbar förvaltning i Uppsala
Läs mer

2017-03-28
Hur funkar livscykelanalys, LCA?
Läs mer

© 2011 All right reserved