2006-01-25

Europa tycker till om energi

Svenskarna är mest positiva av alla i Europa till att skatteinstrumentet används för att styra. Men man vill ha information också, precis som en stor del av Europas övriga befolkning. Men informationen skall vara "skarp", dvs ge kunskap om vad som skall göras och alltså inte bara vara allmänt hållen. Energideklarationerna passar väl in i den bilden.

Ladda ner pdf


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved