2005-05-19

”Slutgullat” på energiområdet?

Det pratas mycket energieffektivisering nuförtiden. Projekt både i Sverige och i Europa behandlar ämnet och det känns som att det börjar ta fart framåt nu. Äntligen!

I vår kommer stöd för energieffektiviseringsåtgärder inom offentliga sektorn. Bra! Senare i år kommer nya byggregler med krav på maximal energianvändning för nyproducerade bostäder och lokaler. WOW! Nästa år införs direktivet om byggnaders energiprestanda. Lysande! Senare kommer (om allt går väl) ett EU-direktiv med krav på nationella energisparmål. Ja, vad säger man? Otroligt! Kanske är det slut med ”gullandet” på energiområdet.

Det verkar också som om energiforskningen får tillbaka en del av de pengar som drogs undan förra året. I förhandlingen om vårbudgeten, som verkar blivit klar just nu i kväll (4 april), får energiforskningen 100 miljoner kr per år.

Det gäller förstås att nya regler och direktiv på energiområdet verkligen utnyttjas för att tjäna sitt syfte. Det tänker vi i föreningen försöka hålla ögonen på. Är de nya byggreglerna verkligen ett steg framåt? Kommer direktivet om energiprestanda att leda till verkliga energibesparingar?

Det är ju konstigt att det fram till nu faktiskt varit helt lagligt att i princip använda hur mycket energi som helst. Trots att växthuseffekten sägs vara ett vår tids största miljöhot och trots att användning av energi är en starkt bidragande orsak till växthuseffekten. En farlig tungmetall den förbjuder vi rakt av - ingen diskussion. Vad är skillnaden?

Lokal samverkan
Inom föreningen försöker vi bidra så gott vi kan, på lokal och nationell nivå. På lokal nivå driver vi just nu ett projekt som handlar om samverkan. Med stöd av Energimyndigheten vill vi öka den lokala samverkan mellan aktörer på energiområdet, allt från sotare, konsulter och kommunala energirådgivare till leverantörer av t ex solvärme och pelletspannor. Den första work-shopen gick av stapeln i Östersund i samarbete med energikontoret där. Syftet var att effektivare nå ut med energirelaterad information till konsumentledet för att påskynda energiomställningen men också att skapa nya tankebanor. Vi är många som arbetar med att ställa om Sveriges energisystem och nu vill vi samla kraft för att påskynda processen. Det lokala samtalet behövs för att skapa konkreta idéer och uppslag som sedan kan ta fart. Ett bra exempel på hur vi i föreningen försöker att gå från ord till handling.

Lotta Bångens
EnergiRådgivarnaTillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved