2020-12-12

Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!

Årets Energirådgivare 2020 har utsetts av EnergiRådgivarna. I år blev pristagarna energi- och klimatrådgivare Reza Tehrani samt IG Passivhus, som blev vinnare i kategorin organisationer.

På grund av den pågående coronapandemin arrangerade EEF och Energirådgivarna i år sitt traditionsenliga glöggmingel via Teams. Den digitala glöggen fick en fin uppslutning med inte mindre än anmälda 110 deltagare som lyssnade på en paneldiskussion under ledning av Lotta Bångens och Birgitta Govén. Ämnet för diskussionen var det stöd som ska införas till energieffektivisering i flerbostadshus. I diskussionen deltog Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige, Åsa Wahlström, CIT Energy Management, Stefan Forsberg, Smartfront, Lin Liljefors, Boverket, samt Mona Norbäck, Stockholmshem.

Glöggminglet avslutades med diplomutdelning och så här lyder motiveringarna till Årets Energirådgivare 2020:

Reza Tehrani, energi- och klimatrådgivare i Stockholms stad:

”Hög kompetens, hög kvalitet och hög effektivitet – Reza Tehrani gör ett utomordentligt kvalificerat och uppskattat rådgivningsarbete. Tydligt och pedagogiskt visar han hur det går till att hushålla med resurser och minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser. På fritiden har han tagit fram en metodik för digital rådgivning som han nu fritt delar med sina kolleger. Reza Tehrani utvecklar rådgivningsverksamheten inte bara i Stockholm, utan i hela Sverige.”

IG Passivhus, kompetensnätverk av passivhusexperter:

”Årets pristagare har med passion och driv verkat för att byggnader ska byggas energieffektivt – inte bara i beräkningsstadiet, utan även i verkligheten. IG Passivhus har också visat att man lever som man lär och är på så sätt ett föredöme.”


Tillbaka

På gång i föreningen

2020-12-15
EnergiRådgivarnas årsmöte 2020
Läs mer

2020-12-12
Årets Energirådgivare 2020 är utsedda!
Läs mer

2019-10-26
EnergiRådgivarna till Solelmässan 29 oktober
Läs mer

Vill du få mail då sidan uppdateras

Nyheter om energieffektivisering


2020-02-21
Välkommen till frukostwebinarium hos EnergiRådgivarna
Läs mer

2019-12-01
EnergiRådgivarna efterlyser helhetsgrepp i energi- och miljöfrågor
Läs mer

2019-10-30
EnergiRådgivarna i remissyttrande över ändringar i energihushållningsreglerna
Läs mer

© 2011 All right reserved